Profil:

Orel je sportovní spolek. Prioritou činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny. Cílem Orla výchova mladých lidí a dětí prostřednictvím sportovních a ostatních aktivit. Cílem Orla není vychovávat mistry světa, našim cílem je věnovat se sportu, který podporuje kladné vlastnosti člověka - sportu, který je fairový, ohlíží se na soupeře i spoluhráče. Orel chce dávat sportu smysl. Celou svojí činnosti chce Orel dávat sportu smysl.

Orel v Uherském Brodě mimo TENISOVOU ŠKOLU nabízí pro děti a mládež sportování v dalších sportovních odvětvích: FLORBAL, FOTBAL, NOHEJBAL tak, aby mládež mohla všestranně rozvíjet svůj talent.

V případě, že považujete některé informace či sdělení za opravdu důležité, můžete je v textu zvýraznit například takto.


Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.